Partneralimentatie ~ Invoering van het woonbudget

Wijzigingen in de berekening van partneralimentatie 2023. Als Mediator scheiden in Amersfoort, Baarn, Soest, Soesterberg, Hoevelaken, Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld en Leusden, vertel ik graag wat er wijzigt per 1 januari 2023 in de berekening van de partneralimentatie. Vanaf deze datum wordt er niet meer gerekend met de werkelijke woonlasten maar wordt er gerekend met het zogenaamde WOONBUDGET.

Wijzigingen partneralimentatie 2023 ~ werkelijke woonlasten versus woonbudget

Wijzigingen Partneralimentatie in 2023. Vanaf 1 januari 2023 wordt aan de hand van het woonbudget de financiële draagkracht van beide partijen bepaald. Bij de berekening van de partneralimentatie in Amersfoort volgens deze nieuwe methode wordt er voor de berekening van partneralimentatie gerekend met een woonbudget dat 30% van het netto inkomen bedraagt, waaruit alle woonkosten worden betaald. De alimentatieplichtige, (AP=degene die alimentatie moet betalen) wordt geacht vanuit het woonbudget alle redelijke lasten voor een woning passend bij zijn/haar inkomen te kunnen voldoen.

https://youtu.be/fJRFEnnBvas
Partneralimentatie en echtscheidingsmediation in Amersfoort

Wijzigingen partneralimentatie 2023 ~ uitzonderingen en maatwerk

Het komt voor dat de onderhoudsplichtige partner er niet aan ontkomt meer uit te geven aan wonen dan het vastgestelde woonbudget. Daar kan rekening mee gehouden worden in de draagkrachtberekening, mits de hogere woonlasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. Er kan ook reden zijn om rekening te houden met lagere woonlasten van de onderhoudsplichtige.

Wijzigingen partneralimentatie 2023 ~ berekening partner- en kinderalimentatie

De berekening voor partneralimentatie op basis van het woonbudget komt overeen met de berekening van kinderalimentatie. Bij de berekening van kinderalimentatie werd er al rekening gehouden met een vast (forfaitair) bedrag aan woonlasten. Dat was 30% van het netto besteedbaar inkomen. Met de verandering in de berekening van partneralimentatie wordt dus de berekening voor zowel kinder- als partneralimentatie zoveel mogelijk gelijk getrokken.  

Wijzigingen Partneralimentatie in 2023

Waarom deze nieuwe berekening?

Mijn ervaring als Mediator scheiden in Amersfoort is dat het rekenen met een forfaitaire woonlast helder en duidelijk is. De uitkomst van de berekening leidt zelden tot onbegrip of discussie. Het rekenen met de werkelijke woonlast zoals bij de berekening van partneralimentatie het geval was, gaf vaak wel aanleiding tot een discussie. Als voorbeeld geef ik dat één van de partners een hele dure woning gaat huren en vervolgens dus eigenlijk niets of weinig overhoud om bij te dragen aan het levensonderhoud van de ander. Dit gaf veel discussie en zelf conflicten met daaraan gekoppeld rechtzaken.

Maar er verandert nog meer

Ook de jusvergelijking wijzigt. Ik kan me voorstellen dat je als lezer denkt: “Jusvergelijking, wat is dat? Hier een korte uitleg. Bij de jusvergelijking wordt er gekeken wat beiden over houden aan vrij te besteden ruimte nadat in de eerste levensbehoeften is voorzien.

Uitgangspunt is dus dat de ene partner niet meer ‘jus’ mag overhouden dan de andere. Vanaf 1 januari 2023 blijft dit uitgangspunt bestaan. Maar per 1 januari 2023 zal daarbij vergeleken worden wat beide partijen feitelijk te besteden hebben nadat de alimentatie is betaald. Dit bedrag moet dan gelijk zijn. Dus het uitgangspunt blijft dat degene die alimentatie ontvangt niet meer te besteden mag hebben dan degene die alimentatie betaalt.

Resume

Het lijkt erop dat de nieuwe berekening op basis van het woonbudget (forfaitaire woonlast) voor veel dossiers helderheid en duidelijkheid schept.  

Benieuwd naar de eigen situatie m.b.t. Mediation scheiding? Graag informeer ik over de berekening “op maat”. Neem vrijblijvend contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

mailto:claudia@optimaalperspectief.nl of bel naar tel:+31620429578

 

Hartelijke groet,

Claudia Blom

Optimaal Perspectief

Mediation & Coaching