Ouderschapsplan

Hallo,

Ik ben Claudia Blom, de drijvende kracht achter Optimaal Perspectief Mediation. Mijn doel is om ouders zoals jullie te helpen goede oplossingen te vinden. Met alle mediators, advocaten en hulpverleners kan het soms een doolhof lijken.

Zelf ben ik opgegroeid in een gezin met gescheiden ouders, en helaas was er in mijn tijd geen ouderschapsplan (verplicht). Inmiddels heb ik behoorlijk wat (mediation) opleidingen gevolgd en de nodige ervaring opgedaan. Scheiden gaat niet alleen over emoties, het heeft ook te maken met (financiële) stabiliteit.

mediator divorce

Onzekerheid kan de communicatie nog ingewikkelder maken. Jullie willen dingen eerlijk en goed regelen, bijvoorbeeld met een degelijk ouderschapsplan. Nu je dit leest, geef ik jullie hieronder een kort overzicht van de dingen die in een goed ouderschapsplan zouden moeten staan. Ben je nieuwsgierig naar het volledige ouderschapsplan, vol met adviezen en tips en dingen waar jullie mogelijk niet aandenken?? Vul dan je gegevens in. Ik sta klaar om jullie te begeleiden. Mijn focus ligt op het welzijn van jullie kind en ik help jullie om duidelijke grenzen te stellen zonder gedoe en ruzie. Daarnaast kan ik ingewikkelde zaken begrijpelijk uitleggen, zodat jullie een helder overzicht hebben.

Komen jullie er samen niet uit om (nieuwe) afspraken te maken en heb je behoefte aan ondersteuning? Ik jullie graag verder, dat bespaart jullie veel kosten, stress en tijd! Hoe dan ook, als je vragen hebt, kun je me altijd bereiken. Contact gegevens: T: +31 6 20429578, E: claudia@optimaalperspectief.nl. Ik ben er om te helpen.

Groeten,

Claudia

Hoe kan ik het ouderschapsplan wijzigen?

Hoe kan ik het ouderschapsplan wijzigen?

Merk je, dat het bestaande ouderschapsplan niet meer werkt? Dit kan komen door een gewijzigde omstandigheid; bijvoorbeeld verhuizingen, nieuwe partners, inkomensdaling of een nieuwe een baan? In zo’n geval merk je, dat de bestaande afspraken niet meer aansluiten bij je huidige situatie. Het is in dat geval van belang dat jullie nieuwe afspraken gaan maken en vastleggen in het ouderschapsplan.

Allereerst kan de wens tot het wijzigen van het ouderschapsplan met de andere ouder besproken worden. Indien de andere ouder het eens is met de voorgestelde wijziging(en), dan kunnen jullie samen een aangepast ouderschapsplan opstellen of dit door een gezamenlijke advocaat of mediator laten doen.

Bekrachtigen ouderschapsplan

In sommige gevallen is het verstandig om het aangepaste ouderschapsplan door de rechtbank/notaris te laten bekrachtigen. Zo beschikken jullie over een executoriale titel en kan nakoming van de gewijzigde afspraken worden afgedwongen. Heb je een samenlevingsovereenkomst of heb je samen gewoond en samen kinderen? Dan hoeft de verbreking van de samenleving niet perse bij de rechtbank te worden ingediend en zal het ouderschapsplan niet automatisch worden bekrachtigd. In dat geval kunnen jullie er toch voor kiezen om het getekende ouderschapsplan te laten bekrachtigen door een rechter of notaris. De bekrachtiging van het ouderschapsplan levert een executoriale titel op. Dat betekent dat de afspraken die zijn vastgelegd beter kunnen worden afgedwongen wanneer een van de jullie de afspraken niet nakomt. 

second opinion bij echtscheiding

Evalueren ouderschapsplan

Spreek af om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren. Bij gewijzigde omstandigheden; zoals bijvoorbeeld een verhuizing, nieuwe partner, wijziging inkomen of wijziging werktijden, kunnen jullie nieuwe afspraken maken en de wijzigingen in het ouderschapsplan vast laten leggen. Leg in het ouderschapsplan vast hoe jullie nieuwe afspraken maken als je er samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld door een deskundige of een mediator in te schakelen. Zo voorkom je onnodige gerechtelijke procedures in de toekomst. 

Ouderschapsplan download

ALGEMENE GEGEVENS

DE ONDERGETEKENDEN:

​​voornamen en achternaam van de vader​, wonende te ​woonplaats vader​ aan de ​adres vader​, geboren te ​geboorteplaats vader​ op ​geboortedatum vader​, BSN-nummer, hierna te noemen “de vader” 

en

​​voornamen en achternaam van de moeder​, wonende te ​woonplaats moeder​ aan de ​adres moeder​, geboren te ​geboorteplaats moeder​ op ​geboortedatum moeder​, BSN-nummer, hierna te noemen “de moeder”

gezamenlijk te noemen: “de ouders” 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

HET HUWELIJK/DE RELATIE

De ouders zijn getrouwd/samenwonend en voornemens uit elkaar te gaan. De ouders hebben een affectieve relatie gehad. De ouders zijn op ​datum huwelijk​ te ​plaats huwelijk​ met elkaar gehuwd onder (keuze uit huwelijkse voorwaarden of algehele gemeenschap van goederen).

De afspraken met betrekking tot de (echt)scheiding hebben zij in een aparte overeenkomst vastgelegd. De afspraken met betrekking tot de kinderen leggen zij vast in dit ouderschapsplan.

DE KINDEREN

De ouders spannen zich in om de gevolgen voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken. Zij hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij als een team verder willen gaan en realiseren zich dat het voortzetten van het ouderschap in de nieuwe situatie uitdagend kan zijn. Zij zullen elkaar echter zoveel mogelijk blijven steunen in hun rol als ouder. Zij zijn zich ervan bewust dat hun kinderen volgens de wet recht hebben op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders en weten dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden met de andere ouder te bevorderen. De wijze waarop zij dit in de praktijk gaan doen is uitgeschreven in dit ouderschapsplan.

Uit dit huwelijk zijn (aantal kinderen) kinderen geboren, van wie de volgende kinderen nog minderjarig zijn:

• (voornamen en achternaam kind), geboren in (geboorteplaats) op (geboortedatum), BSN-nummer.

• (voornamen en achternaam kind), geboren in (geboorteplaats) op (geboortedatum), BSN-nummer 

De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de kinderen.

HOE DE AFSPRAKEN TOT STAND ZIJN GEKOMEN

Vul je gegevens in om het hele ouderschapsplan te downloaden.

Ouderschapsplan

Wat klanten over mij zeggen

Wij willen Claudia bedanken voor al haar hulp bij onze echtscheiding. Zij is een hele rustige en prettige persoon die ons alles stap voor stap uitgelegd heeft zodat wij alles goed begrepen. Ze is duidelijk, neutraal naar beide partijen en maakt zeker dat beide partijen alle papieren in orde hebben en dubbel checkt alles zorgvuldig zodat het soepel loopt.
Wij zij erg dankbaar voor haar hulp, uitleg en ondersteuning tijdens deze procedures. Wie net zo een goede ondersteuning zoekt is Claudia een zeer goede keuze, wij raden haar aan !!
Gr Bert en Syl

Sylvia Schuur

Fijne begeleiding op een professionele wijze. Je werd gezien en gehoord en werd er bemiddeld naar behoren met respect om met de juiste balans uit elkaar te kunnen gaan.

Cheryl Wolswijk

Super deskundige relatie bemiddelaar. Hele fijne gesprekken en goede handvaten gekregen om te verbeteren. De therapie heeft mijzelf als persoon ook geholpen.

Tineke Krijkamp

Heel erg ontspannen,vertrouwd,eerlijk,en leerzaam,echt een aanrader 👍

Marcel Krijkamp

Het was geen makkelijk proces, maar dank dat je het voor ons beide tot een goed einde hebt weten te brengen!

Esmeralda Kinds

Ik ken Claudia als integer en vindingrijk. Ze kan zich goed inleven in anderen en dat komt duidelijk naar voren in haar onpartijdige houding.

Jose de Bruijn

Wij zijn erg tevreden over de werkwijze die Claudia hanteert tijdens onze mediation sessies.
Zij gaf ons direct een goed en ontspannen gevoel, zij haalt de juiste argumenten naar voren en stelt correcte vragen waar wij niet eerder bij stil hebben gestaan.
Zij leert ons bewuster te zijn van de kracht van (non-verbale)communicatie, dus ook hoe het kan komen dat dit vaak misgaat en helpt ons erbij om oplossingen te bedenken.
Claudia is zeer onpartijdig en ontzettend fijn om mee in gesprek te zijn.

Hendrina Sumter

Claudia is een open en eerlijk persoon en ze heeft verstand van zaken!

Sylvia van Wijngaerde

Een zeer professionele aanpak !
Maar vooral een goed persoonlijk contact gehad.
Staat vrolijk in het leven en deelt dat graag met de mensen om haar heen die dat wensen.
Stelt je op je gemak in de toch al moeilijke beslissing
Zeker een aanrader

MF Keislair

Firstly Claudia’s English is perfect, which was a huge relief! The coaching and mentoring that I received was brilliant and really helped me to find direction and put me on the right path. Claudia is a such a lovely person, it made working with her really easy and I always looked forward to my sessions. Thank you Claudia 🙂

N Young

Prettige persoonlijkheid
En leuk contact

S Glavimans

Prettige gesprekken en goede begeleiding. Open, direct en duidelijk.

J Hartman