“Hoe gaat scheiden via een advocaat of mediator?” is een vraag die velen zich stellen wanneer ze voor de moeilijke beslissing van een (echt)scheiding staan. In dit blog probeer ik deze vraag te beantwoorden.

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en je wilt scheiden, dan heb je een mediator of advocaat nodig. Een (echtscheidings)advocaat helpt jullie bij de scheiding aanvragen (het eenzijdig verzoek).

Als jij en je partner op niet goede voet staan en gezamenlijk geen oplossing kunnen vinden, wordt er vaak gekozen om ieder een eigen advocaat in te schakelen (tweezijdig verzoek). Deze advocaten zullen jullie individuele belangen behartigen. Maar hoe verloopt dit proces precies?

Scheiden via een advocaat of mediator?

Het proces van scheiden via een advocaat of mediator begint vaak met het zoeken naar de juiste professional om jullie te begeleiden. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van mediation als jullie gaan scheiden?

Als jullie gaan scheiden, zijn jullie het misschien niet eens over een aantal zaken. Het is daardoor moeilijk om afspraken te maken. De communicatie loopt stroef en misschoen is er sprake van wantrouwen. In dat geval kan mediation jullie helpen om samen een oplossing te vinden. Mediation biedt een gestructureerde manier om tot overeenstemming te komen, waarbij de mediator een neutrale rol speelt en jullie begeleidt bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Mediator of advocaat als jullie gaan scheiden?

Hoe gaat scheiden via een advocaat of mediator? Het is een vraag die niet alleen gaat over de praktische aspecten van het proces, maar ook over de emotionele en relationele uitdagingen die samen gaan met een scheiding. Een mediator treedt op als neutrale partij die de belangen vertegenwoordigt van beide partners gezamenlijk. Hierbij gaat de mediator met beide partners op zoek naar oplossingen, waarbij hij/zij de onderhandelingen begeleidt.

Het verschil tussen een advocaat en een mediator is dat de mediator op een ander niveau bij de echtscheiding betrokken is. Bij een mediator wordt de echtscheiding begeleid zowel op het emotionele vlak als op het juridische- en zakelijke vlak.

Bij een gezamenlijke advocaat ligt de nadruk vaak meer op de juridische en zakelijke aspecten van de scheiding, met minder aandacht voor het emotionele welzijn van beide partijen.

En als jullie beiden je eigen advocaat inschakelen, kan dit leiden tot meer “strijd” omdat de focus ligt op het verdedigen van jullie individuele belangen.

Alleen een advocaat heeft de mogelijkheid om het verzoek tot echtscheiding daadwerkelijk bij een rechtbank in te dienen. Daarom werk ik als mediator samen met een vaste advocaat, zodat jullie het gehele proces van jullie scheiding mij als vast aanspreekpunt hebben.

Uit elkaar?? advocaat of mediator? Mediation is vaak veel goedkoper, sneller en leidt vaker tot een harmonieuze uitkomst dan het traditionele traject via een advocaat. Redenen om voor mediation te kiezen zijn er dus genoeg.

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jullie moeizaam gaan. Dit kan komen door emoties, onbegrip en wantrouwen. Mediation kan jullie dan helpen om toch in goed overleg afspraken te maken. Jullie hebben vaak snel een oplossing nodig, en mediation biedt een gestructureerd proces om tot die oplossing te komen.

Tijdens mediation kunnen jullie de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven. Dit is niet vooral erg belangrijk als jullie (minderjarige) kinderen hebben.

Jullie bepalen zelf, met jullie (ex-)partner, wat jullie af spreken. Mediation is maatwerk en gericht op wat er in jullie situatie tot goede afspraken leidt.

Zijn jullie het door mediation eens geworden over de afspraken? Dan stel ik als mediator jullie convenant op. De advocaat kan de afspraken laten bekrachtigen door de rechter.

Hoe gaat scheiden via een advocaat of mediator?

De keuze die jullie maken kan van invloed zijn op de manier waarop jullie de scheiding ervaren en doorlopen. Het is een complex proces, dat zorgvuldige overweging en begeleiding vereist om tot een uitkomst te komen, waar jullie beiden tevreden over zijn.