Jongmeerderjarigen en de alimentatie?

Hoe zit het met “jongmeerderjarigen”. In Nederland schrijft artikel 1:392 van het Burgerlijk Wetboek (BW) voor dat ouders verplicht zijn om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. Dit betekent dat ouders moeten bijdragen aan de kosten die nodig zijn om hun kinderen op te voeden en te onderhouden. Dit geldt in de regel voor minderjarige kinderen.

Kosten van levensonderhoud

Daarnaast is er artikel 1:395a BW, dat specifiek betrekking heeft op jongvolwassenen, ook wel “jongmeerderjarigen” genoemd. Dit zijn kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Deze wet verplicht ouders om bij te dragen aan zowel de kosten van levensonderhoud als de kosten van studie voor deze jongmeerderjarige kinderen.

Gezag vervalt

Wanneer een kind de leeftijd van 18 bereikt, wordt het in Nederland als meerderjarig beschouwd. Dit heeft belangrijke juridische implicaties, waaronder het feit dat het ouderlijk gezag vervalt. Dit betekent dat het kind nu zelfstandig beslissingen mag nemen over zijn of haar leven en niet langer onder het gezag van de ouders valt.

Betaling alimentatie aan andere ouder vervalt

Daarnaast heeft deze meerderjarigheid ook gevolgen voor de financiële verplichtingen van ouders. Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, eindigt de verplichting om kinderalimentatie aan de andere ouder te betalen. 

Echter, ouders hebben nog steeds een wettelijke verantwoordelijkheid om financiële steun te bieden aan hun jongvolwassen kinderen tussen de 18 en 21 jaar oud. Deze financiële bijdrage is bedoeld om de kosten van levensonderhoud en studie te dekken. Het is belangrijk op te merken dat deze financiële bijdrage niet langer wordt berekend op basis van standaard tabellen zoals de Nibud-tabellen, omdat deze tabellen rekening houden met kinderbijslag, die voor jongmeerderjarigen niet meer van toepassing is, en de kosten van een ziektekostenverzekering, die na de 18e verjaardag meestal niet langer kosteloos is.

Hoe de bijdrage vaststellen?

In de praktijk betekent dit dat de behoefte van het jongvolwassen kind op een andere manier moet worden vastgesteld, vaak in overleg tussen de ouders en het kind. Deze financiële bijdrage is bedoeld om de jongvolwassene te ondersteunen bij het voortzetten van zijn of haar studie en het voorzien in de basisbehoeften tijdens deze overgangsperiode naar volwassenheid.

Kortom, hoewel de verplichting voor kinderalimentatie eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt en meerderjarig wordt, blijven ouders wettelijk verplicht om financiële ondersteuning te bieden aan hun jongmeerderjarige kinderen, met name voor studie en levensonderhoud, tot ze de leeftijd van 21 jaar bereiken. Deze regels zijn bedoeld om jongvolwassenen te helpen bij hun overgang naar volwassenheid en zelfstandigheid.

Neem vandaag nog contact met me op om een afspraak te maken. Ik sta voor jullie klaar om jullie te begeleiden naar een succesvolle afwikkeling van jullie (echt-)scheiding.  

Neem vrijblijvend contact op mail of bel, dan bespreken we de mogelijkheden. Of stuur eenvoudig je vraag via Whats App en krijg binnen 24 uur je antwoord.

 

Hartelijke groet,

Claudia Blom

Optimaal Perspectief Mediation & Coaching