Disclaimer

Inhoud 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.  

Beperkte aansprakelijkheid 

Optimaal Perspectief Mediation & Coaching spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Optimaal Perspectief Mediation & Coaching geeft geen garantie over – en sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Optimaal Perspectief Mediation & Coaching worden gewijzigd. 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Optimaal Perspectief Mediation & Coaching nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.  

Optimaal Perspectief Mediation & Coaching kan niet garanderen dat correcte informatie wordt getoond vanwege mogelijke technische beperkingen van jouw Internetbrowser en/of vanwege andere technische onvolkomenheden van het Internetverkeer. Optimaal Perspectief Mediation & Coaching is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.  

Auteursrechten 

De informatie op deze website dient enkel ter informatie en mag niet worden gebruikt voor handelsdoeleinden. Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Optimaal Perspectief Mediation & Coaching.

Optimaal Perspectief Mediation & Coaching 

September 2022